homeการเขียนเกริ่นนำ ทฤษฎีความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
personperson_add
การเขียนเกริ่นนำ ทฤษฎีความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน
person
นาง จารุวัลฐ์ สุทธิสานนท์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเขียนเกริ่นนำ ทฤษฎีความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
362

สถานศึกษา
โรงเรียนเลยพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนเกริ่นนำ  เป็นการเขียนถึงความที่ได้อ่าน ได้ยินหรือได้ฟังมา แล้วจับประเด็นเรื่องที่อ่าน มาเขียนแสดงความคิดเห็น ถ้าสนับสนุนก็เสนอความคิดเห็นที่คล้อยตาม  ถ้าโต้แย้งก็มีการเสนอความคิดเห็นที่ต่างออกไป โดยชี้ให้เห็นเหตุผลที่ละเอียดและชัดเจนขึ้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)