homeเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
person
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้สอน
กมลทิพย์ คำใจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หมายเลขของวิชา (Class ID)
36272

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาเตรียมฝึก 1-2562


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)