homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ผู้สอน
นาง ศรีภา สายซอ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
363

สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองแพร่

คำอธิบายชั้นเรียน

     ห้องเรียนนี้ เรียนวิชาเคมี โดยมีนักเรียนทั้งหมด 17 คน เป็นนักเรียนชาย 3 คน และเป็นนักเรียนหญิง 14 คน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)