homeSystem Analysis and Design Information Technology
person
System Analysis and Design Information Technology

ผู้สอน
Mrs. Suthip Pengthong
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
System Analysis and Design Information Technology

หมายเลขของวิชา (Class ID)
36306

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วันพุธ 13.50-17.10 ห้อง 502


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)