homeการบัญชีเบื้องต้น
personperson_add
การบัญชีเบื้องต้น

ผู้สอน
person
นาง วันทนา เชนส้ม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบัญชีเบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36319

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติการบัญชีเกี่ยวกับเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)