homeBIS0605 : การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (ศ.บ่าย)
personperson_add
BIS0605 : การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (ศ.บ่าย)

ผู้สอน
Wanchalerm Poldee
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
BIS0605 : การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (ศ.บ่าย)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36330

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

-


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)