เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 4100103 (กลุ่ม 24 กศ.บป. 1/2562)


ผู้สอน
bukharee lemok
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 4100103 (กลุ่ม 24 กศ.บป. 1/2562)

Class ID
36348

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คำอธิบายวิชา

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)