homeเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 4100103 (กลุ่ม 24 กศ.บป. 1/2562)
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 4100103 (กลุ่ม 24 กศ.บป. 1/2562)

ผู้สอน
person
bukharee lemok
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 4100103 (กลุ่ม 24 กศ.บป. 1/2562)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36348

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)