homeBUS61-612 สถืติเพื่อการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ(ภาค 1-2562)
personperson_add
BUS61-612 สถืติเพื่อการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ(ภาค 1-2562)

ผู้สอน
นาย สุพิศ ฤทธิ์แก้ว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
BUS61-612 สถืติเพื่อการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ(ภาค 1-2562)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36353

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษา ปริญญาโท ภาค 1-2562


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)