homeวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 (สค12021)
personperson_add
วิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 (สค12021)

ผู้สอน
สุรดา นิลพันธ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 (สค12021)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36356

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเบตง

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับประถมศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)