รวมเรื่องสั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รายวิชา การเขียนวรรณกรรม


ผู้สอน
นางสาว สุพัตรา ปิดจะยัง
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 13 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
รวมเรื่องสั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รายวิชา การเขียนวรรณกรรม

รหัสวิชา
364

สถานศึกษา
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

คำอธิบายวิชา

             ครูโอได้รวบรวมผลงานการเขียนวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ซึ่งหลายคนมีแววเป็นนักเขียนที่ดีได้  จึงไม่อยากชื่นชมอยู่คนเดียว  อยากให้ประชาชนคนไทยอีกราว ๖๐ กว่าล้านคน  ได้ชื่นชมในผลงาน  จึงนำมาเผยแพร่ให้สาธารณชนได้อ่าน และเรียนรู้กัน  ขอบคุณล่วงหน้า  สำหรับคำ ติ -ชม ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียน  และเพื่อการพัฒนาของเด็กไทยในอนาคต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books