homeรวมเรื่องสั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รายวิชา การเขียนวรรณกรรม
personperson_add
รวมเรื่องสั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รายวิชา การเขียนวรรณกรรม

ผู้สอน
person
นางสาว สุพัตรา ปิดจะยัง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รวมเรื่องสั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รายวิชา การเขียนวรรณกรรม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
364

สถานศึกษา
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

คำอธิบายชั้นเรียน

             ครูโอได้รวบรวมผลงานการเขียนวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ซึ่งหลายคนมีแววเป็นนักเขียนที่ดีได้  จึงไม่อยากชื่นชมอยู่คนเดียว  อยากให้ประชาชนคนไทยอีกราว ๖๐ กว่าล้านคน  ได้ชื่นชมในผลงาน  จึงนำมาเผยแพร่ให้สาธารณชนได้อ่าน และเรียนรู้กัน  ขอบคุณล่วงหน้า  สำหรับคำ ติ -ชม ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียน  และเพื่อการพัฒนาของเด็กไทยในอนาคต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)