เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รวมเรื่องสั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รายวิชา การเขียนวรรณกรรม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว สุพัตรา ปิดจะยัง

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

             ครูโอได้รวบรวมผลงานการเขียนวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ซึ่งหลายคนมีแววเป็นนักเขียนที่ดีได้  จึงไม่อยากชื่นชมอยู่คนเดียว  อยากให้ประชาชนคนไทยอีกราว ๖๐ กว่าล้านคน  ได้ชื่นชมในผลงาน  จึงนำมาเผยแพร่ให้สาธารณชนได้อ่าน และเรียนรู้กัน  ขอบคุณล่วงหน้า  สำหรับคำ ติ -ชม ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียน  และเพื่อการพัฒนาของเด็กไทยในอนาคต