homeวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ปวส. 2/2 กร ทวิ
personperson_add
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ปวส. 2/2 กร ทวิ

ผู้สอน
นาง เพ็ญศรี สมเวที
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ปวส. 2/2 กร ทวิ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36439

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)