home3093202 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานธุรกิจ 1 2562
person
3093202 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานธุรกิจ 1 2562

ผู้สอน
อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
3093202 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานธุรกิจ 1 2562

หมายเลขของวิชา (Class ID)
36484

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

3093202 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)