home3093202 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานธุรกิจ 1 2562
personperson_add
3093202 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานธุรกิจ 1 2562

ผู้สอน
อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
3093202 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานธุรกิจ 1 2562

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36484

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

3093202 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)