ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์

ทัศพล ลุสีดา

โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย

คำอธิบายชั้นเรียน

cool นักเรียนสาขาคอมพิวเตอร์เข้ามาส่งงานได้ที่นี่