ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

cool นักเรียนสาขาคอมพิวเตอร์เข้ามาส่งงานได้ที่นี่