homeการเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมไทยผ่านปราชญ์ัชาวบ้าน
person
การเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมไทยผ่านปราชญ์ัชาวบ้าน

ผู้สอน
นาง ชัชรพี เลิศฤทธิ์ชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมไทยผ่านปราชญ์ัชาวบ้าน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3651

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมไทยผ่านปราชญ์ัชาวบ้าน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)