homeการเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมไทยผ่านปราชญ์ชาวบ้าน
personperson_add
การเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมไทยผ่านปราชญ์ชาวบ้าน

ผู้สอน
person
นาย พิพัฒน์ จั่นมา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมไทยผ่านปราชญ์ชาวบ้าน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3659

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมไทยผ่านปราชญ์ชาวบ้าน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)