855-311 Pulp and Paper Technology 2019


ผู้สอน
วรัญญู ศรีเดช
เข้าสู่ระบบเมื่อ 5 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
855-311 Pulp and Paper Technology 2019

รหัสวิชา
36593

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษรวมถึงผลิตภัณฑ์จากเส้นใย เยื่อและกระดาษ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books