homeระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 สาขาการบัญชี
person
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 สาขาการบัญชี

ผู้สอน
ครู ทัศพล ลุสีดา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 สาขาการบัญชี

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
366

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย

คำอธิบายวิชา

เข้ามาส่งงานได้ที่นี่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)