ฮักตนเอง


ผู้สอน
นาย ทศวัฒน์ โพธิ์ชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ฮักตนเอง

Class ID
36604

สถานศึกษา
โรงเรียนกำแพง
คำอธิบายวิชา

ฮุ้จักจะของ มองสู่อนาคต เรียนต่อก็สดใส ทำงานที่ไหนก็สุขขี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)