homeD1_4113204_ประติมากรรม 3 มิติ
personperson_add
D1_4113204_ประติมากรรม 3 มิติ

ผู้สอน
Kampanart Kusirirat
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
D1_4113204_ประติมากรรม 3 มิติ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36658

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดพื้นฐานและการสร้างแบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ การขึ้นรูปแบบจำลองแบบอิสระโดยใช้โพลีกอนปริมาณมาก การสร้างแบบจำลองสำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหว การสร้างพื้นผิวลวดลาย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)