homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-4
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-4

ผู้สอน
นาย ศุภวิทย์ นาโนน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3670

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

้่่่่่ดาั้เราีาสรีาา่สา่ั่ก่้เด่ดาสาส


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)