homeIntroduction to Logic
person
Introduction to Logic

ผู้สอน
วรารัตน์ คำมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
Introduction to Logic

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
36824

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เหมาะสำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับกฏเกณฑ์การคิดและการใช้เหตุผล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)