home857-312 PRODUCTION PLANNING AND INVENTORY MANAGEMENT IN FOOD INDUSTRY (1_2562)
person
857-312 PRODUCTION PLANNING AND INVENTORY MANAGEMENT IN FOOD INDUSTRY (1_2562)

ผู้สอน
อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
857-312 PRODUCTION PLANNING AND INVENTORY MANAGEMENT IN FOOD INDUSTRY (1_2562)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
36968

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

PRODUCTION PLANNING AND INVENTORY MANAGEMENT IN FOOD INDUSTRY การวางแผนการผลิตและการจัดการ วัสดุคงคลังในอุตสาหกรรมอาหาร

2(2-0-4)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)