ผู้สอน
นางสาว อนุชาวดี ไชยทองศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3700

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม


คำอธิบายชั้นเรียน

 

ศึกษาหลักเกณฑ์และเทคนิคสำหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ นิยาม และ คุณสมบัติของภาษาเชิงวัตถุ ออบเจ๊ก คลาส เอนเคปซู้ลชัน อินเฮอร์ริแทนซ์ และโพลิมอฟิซึม การออกแบบวัตถุ เพื่อสร้างโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ