เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

ศึกษาหลักเกณฑ์และเทคนิคสำหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ นิยาม และ คุณสมบัติของภาษาเชิงวัตถุ ออบเจ๊ก คลาส เอนเคปซู้ลชัน อินเฮอร์ริแทนซ์ และโพลิมอฟิซึม การออกแบบวัตถุ เพื่อสร้างโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ