homeสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
personperson_add
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้สอน
Miss Thidarat Matra
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37020

สถานศึกษา
โรงเรียนประชารัฐศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดขึ้นเพื่อการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2562


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)