homeสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
person
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้สอน
นางสาว ศิริกัญญา กาอุปมุง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หมายเลขของวิชา (Class ID)
37023

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวขัว

คำอธิบายวิชา

จัดทำขึ้นเพื่อการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2562


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)