homeภาษาไทย บายครูเจนนี่
personperson_add
ภาษาไทย บายครูเจนนี่

ผู้สอน
นางสาว เจนจิรา ทุ่งหลวง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย บายครูเจนนี่

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37024

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดทำขึ้นเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่4 ภาคเรียนที่1/2562


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)