homeวิทยาศาสตร์ ป.4
personperson_add
วิทยาศาสตร์ ป.4

ผู้สอน
นาง พรพชร ลาดล้าย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ป.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37035

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลอุ่นใจ

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดทำขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภาคเรียนที่ 1/2562


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)