homeวิทยาศาสตร์ ป.4
personperson_add
วิทยาศาสตร์ ป.4

ผู้สอน
นางสาว ขวัญริน ศรีเพชร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ป.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37036

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านกงพาน

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดทำขึ้นเพื่อการจัดการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง หน้าที่เเละส่วนต่างๆของพืช ได้แก่ -ราก
-ลำต้น
-ใบ
-ดอก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)