ผู้สอน
นาย วรวุฒิ เพตาเสน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3704

สถานศึกษา

โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ