homeวิทยาศาสตร์ ม.1
personperson_add
วิทยาศาสตร์ ม.1

ผู้สอน
นางสาว ชุลิดาพร มีแก้ว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37040

สถานศึกษา
โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับชีววิทยา เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ใช้สอนในห้องมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)