homeการเขียนโปรแกรมภาษาซี
personperson_add
การเขียนโปรแกรมภาษาซี

ผู้สอน
นางสาว สมใจ สีดาจันทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเขียนโปรแกรมภาษาซี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3705

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหา เขียนวิเคราะห์ปัญหา ผังงาน และเขียนโปรแกรมได้ ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)