homeการเขียนโปรแกรมภาษาซี
person
การเขียนโปรแกรมภาษาซี

ผู้สอน
นางสาว สมใจ สีดาจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเขียนโปรแกรมภาษาซี

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3705

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหา เขียนวิเคราะห์ปัญหา ผังงาน และเขียนโปรแกรมได้ ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)