homeรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การคูณ
personperson_add
รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การคูณ

ผู้สอน
นางสาว ฐิติยากร คำภูเวียง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การคูณ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37053

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดทำขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2562


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)