homeวิทย์ย่อส่วน
personperson_add
วิทย์ย่อส่วน

ผู้สอน
person
นางสาว สารีฮะ มาหะมะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทย์ย่อส่วน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3709

สถานศึกษา
โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ,โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนการสอนที่ต้องการให้นักเรียนได้ทดลอง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)