home427-215 Criminology 1/62
personperson_add
427-215 Criminology 1/62

ผู้สอน
person
มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
427-215 Criminology 1/62

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37118

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)