427-215 Criminology 1/62


ผู้สอน
มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
427-215 Criminology 1/62

รหัสวิชา
37118

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายวิชา

รายวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)