homeสัตว์ที่หนูอยากเลี้ยง
personperson_add
สัตว์ที่หนูอยากเลี้ยง

ผู้สอน
นางสาว มณิสรา ชมภูธวัช
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สัตว์ที่หนูอยากเลี้ยง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37122

สถานศึกษา
โรงเรียน ตำรวจตรเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดทำขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้ที่ 3 ธรรมาติรอบตัว สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3 เรื่องสัตว์ที่หนูอยากเลี้ยง ภาคเรียนที่1/2562


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)