homeBIS0602 พื้นฐานคอมพิวเตอร์ฯ 1-62
person
BIS0602 พื้นฐานคอมพิวเตอร์ฯ 1-62

ผู้สอน
ปิยะบุษ ปลอดอักษร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
BIS0602 พื้นฐานคอมพิวเตอร์ฯ 1-62

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
37146

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

BIS0602 พื้นฐานคอมพิวเตอร์ฯ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)