homeทดสอบ
personperson_add
ทดสอบ

ผู้สอน
person
นาย ชาญยุทธ มีโพธิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ทดสอบ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37151

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดสิงห์

คำอธิบายชั้นเรียน

คอธบ.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)