home50 วิชา MBC0502 – โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี กลุ่มเรียน 2019.121 คอมฯธุรกิจ
personperson_add
50 วิชา MBC0502 – โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี กลุ่มเรียน 2019.121 คอมฯธุรกิจ

ผู้สอน
Aj.Renuka Kunchamnan
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
50 วิชา MBC0502 – โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี กลุ่มเรียน 2019.121 คอมฯธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37153

สถานศึกษา
.

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ ลิสต์ สแตก แถวคอย ต้นไม้ กราฟ เซ็ต และ ฮีฟ การเรียงลำดับข้อมูลด้วยอัลกอริทึมแบบ บับเบิล การแทรก เชลล์ ฮีพ ควิก การค้นหาด้วยอัลกอริทึมแบบตามลำดับ แบบไบนารี ใช้ตารางแฮชโครงสร้างต้นไม้และการดำเนินการกับข้อมูลในโครงสร้างต้นไม้ โครงสร้างกราฟและการดำเนินการกับข้อมูลในโครงสร้างกราฟ การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในธุรกิจภาคปฏิบัติใช้โปรแกรมภาษาที่กำหนด เขียนโปรแกรมประยุกต์โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาในงานธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)