homeห้องเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาสำหรับครู (ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยพะเยา)
personperson_add
ห้องเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาสำหรับครู (ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยพะเยา)

ผู้สอน
person
ดร. สืบกุล กาญจนสุกร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาสำหรับครู (ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยพะเยา)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37157

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศูนย์รวบรวมและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ในศูนย์พี่เลี้ยงเพาะพันธุ์ปัญญามหาวิทยาลัยพะเยา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)