homeห้องเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาสำหรับครู (ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยพะเยา)
person
ห้องเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาสำหรับครู (ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยพะเยา)

ผู้สอน
ดร. สืบกุล กาญจนสุกร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาสำหรับครู (ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยพะเยา)

Class ID
37157

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศูนย์รวบรวมและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ในศูนย์พี่เลี้ยงเพาะพันธุ์ปัญญามหาวิทยาลัยพะเยา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)