home1/62 BIT1_2 พื้นฐานคอมฯและ IT
person
1/62 BIT1_2 พื้นฐานคอมฯและ IT

ผู้สอน
อาจารย์ กัลยา รัตนศิวะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
1/62 BIT1_2 พื้นฐานคอมฯและ IT

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
37158

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

BIT12


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)