home857-301 Food Industrial Processing and Engineering2
person
857-301 Food Industrial Processing and Engineering2

ผู้สอน
วรัญญู ศรีเดช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
857-301 Food Industrial Processing and Engineering2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
37159

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงกระบวนการในการทอดอาหาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)