ผู้สอน
พระ วิลัย ปญฺญาธโร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา นิสิตชั้นปีที่๔ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสงฆ์นครพนม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3716

สถานศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม


คำอธิบายชั้นเรียน

นิสิต ม จ ร  นครพนม