home1/62 BIT1_1 พื้นฐานคอมฯและIT
personperson_add
1/62 BIT1_1 พื้นฐานคอมฯและIT

ผู้สอน
อาจารย์ กัลยา รัตนศิวะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
1/62 BIT1_1 พื้นฐานคอมฯและIT

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37163

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

BIT12


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)