homeวิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่อง ตัวเรา
person
วิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่อง ตัวเรา

ผู้สอน
นางสาว ชลาลัย ชาปลิก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่อง ตัวเรา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
37164

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ร่างกายของเรามีอวัยวะต่างๆที่ประกอบกัน อวัยวะที่เราสามารถมองเห็นได้เรียกว่าอวัยวะภายนอก ส่วนอวัยวะที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เรียกอวัยวะภายใน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)