home857-231
person
857-231

ผู้สอน
person
กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
857-231

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
37168

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักการตลาดในด้านอุตสาหกรรมอาหาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)