homeBUS62-612(1/62)
person
BUS62-612(1/62)

ผู้สอน
นาย สุพิศ ฤทธิ์แก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
BUS62-612(1/62)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
37173

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

Basic stat Descriptive and inferential statistics


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)