home427-418 Sociology of Law and Justice Process 1/62
person
427-418 Sociology of Law and Justice Process 1/62

ผู้สอน
มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
427-418 Sociology of Law and Justice Process 1/62

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
37190

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาเอก หรือ โทสังคมวิทยา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)