homeการสร้างคำ
person
การสร้างคำ

ผู้สอน
person
ชลิตา ดำสนิท
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสร้างคำ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
37205

สถานศึกษา
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

คำอธิบายวิชา

การสร้างคำ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)