homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ผู้สอน
นาย นรินทร์ พันธุ์ครู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3721

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักเรียนชั้นมัธธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนวิชาการจัดทำเว็บเพจด้วยภาษา HTML ซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้เข้ามาศึกษาเนื้อหาวิชาล่วงหน้า ก่อนที่ครูจะสอนจริงในห้องเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)