ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ผู้สอน

นาย นรินทร์ พันธุ์ครู

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3721

สถานศึกษา
โรงเรียนกันทรวิชัย

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนวิชาการจัดทำเว็บเพจด้วยภาษา HTML ซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้เข้ามาศึกษาเนื้อหาวิชาล่วงหน้า ก่อนที่ครูจะสอนจริงในห้องเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.