homeเพาะพันธ์ปัญญา ม.2
person
เพาะพันธ์ปัญญา ม.2

ผู้สอน
นางสาว รัญจวน ไชยแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
เพาะพันธ์ปัญญา ม.2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
37260

สถานศึกษา
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

คำอธิบายวิชา

สำรวจพื้นที่ท้องถิ่น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)