homeเพาะพันธ์ปัญญา ม.2
personperson_add
เพาะพันธ์ปัญญา ม.2

ผู้สอน
นางสาว รัญจวน ไชยแก้ว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เพาะพันธ์ปัญญา ม.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37260

สถานศึกษา
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

คำอธิบายชั้นเรียน

สำรวจพื้นที่ท้องถิ่น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)